Esthers Dream

Jag har virkat med Adlibris merciserade bomullsgarn, nål 3,5 mm.

Färdig vikt ca 135 gr.

Min mäter spets till spets 46 cm.

Förklaringar:

m = maska

sm = smyg maska

lm = luftmaska

hst = halv stolpe

st = stolpe

fm = fast maska

dst = dubbelstolpe

trst = trippel stolpe

rbst = relief bak stolpe

rfst = relief fram stolpe

rbhst = relief bak halvstolpe

rffm = relief fram fast maska

rbfm = relief bak fast maska

rftrst = relief fram trippel stolpe

tsm = tillsammans

nm = nästa maska

hö = hoppa över

* – * = upprepa mellan * -*

Maskor:

Puff maska = omslag, ta nålen genom m, omslag, dra upp garnet, gör detta totalt 4 ggr så du har 11 m totalt på nålen, omslag, dra igenom alla utom den sista, omslag, dra igenom 2 m.

Popcorn maska = 5 stolpar i samma maska, ta av nålen o stick in igenom från framsidan 1:a stolpen och ta tag i öglan och dra igenom, fäst med en lm.

Kryss X = hö 1 m, 1 st i nm, i st i den m du hö.

Alla varv som börjar med stolpar görs antingen, 3 lm eller en stående stolpe.

Alla varv avslutas med en sm i 1:a maskan.

Börja med en magisk ring.

1. 3 lm = 1:a st, 11 st om ringen, avsl med sm = 12 st totalt.

2.  Börja mellan st eller sm till mellan st. * 2 st tsm mellan varje st, 2 lm *, upprepa *-* varvet ut.

3. Börja i en lm båge eller sm till lm bågen. 5 lm =* 1 st + 2 lm + 1 st om lm bågen, 1 rffm om st tsm * upprepa *-* varvet ut.

4. Börja i en lm båge eller sm till lm bågen. *5 st, 1 lm, hö 3 m, 5 st om lm bågen, 1 lm, hö 3 m * upprepa *-* varvet ut.

5. Börja i 1:a st.  * 5 rbst, 1 rfst runt rffm från varv 3 * upprepa *-* varvet ut.

Sätt 1 markör vid 1:a och sista rbst.

6. Börja i 1:a rbst:n.  *5 rbfm, 1 lm, hö 1 m * upprepa *-* varvet ut.

7. Börja i 1:a rbfm efter sista markören.  *5 rbhst, 1 rftrst runt rfst:n från varv 5, ( 1:a markören ), 1 rfst runt rfst från varv 5 (du har precis nedanför dig), (2:a markören ),  hö 1 lm, * 5 rbhst, 1 rftrst runt (under rfst) från varv 5, 1 rfst runt rfst från varv 5, (du har precis nedanför dig) , hö 1 lm, *. upprepa *-* varvet ut.

När du gör 1:a rftrst ska den göras runt rfst:n du satte sista  markören runt.

Nästa rftrst du gör ska göras runt (under ) rfst:n du gjorde efter 1:a rftrst.

8. Börja i en rbhst.*  5 hst, hö 1 m, 1 puffm mellan reliefmaskorna, hö 1 m* upprepa *-* varvet ut.

9. Börja i 1:a hst:n. * 1 st, 1 st, 1 st + 2 lm + 1 st i samma m, 1 st, 1 st, 1 rffm runt puffm, upprepa *-* varvet ut.

10. Börja i 1:a st.  * 3 rbst, 5 st i lm bågen, 3 rbst, 1 rfst runt rffm i puffm. *, upprepa *-* varvet ut.

11. Börja i 1:a st i lm bågen eller sm till 1:a st i lm bågen.  * 2 st var i nästkommande 5 m, 6 st tsm OBS!! HÖ RFST ! dra igenom alla m, lås med en lm *, upprepa *-* varvet ut.

12. Börja 1:a st. * 10 rbhst, 1 rffm om 6 st tsm *, upprepa *-* varvet ut.

13. Börja i 1:a rfhst:n. * 10 rbfm, 1 rfst om rffm *, upprepa *-* varvet ut.

14. Börja i 1:a rbfm. * 10 rbfm, hö 1 m, 1 lm *, upprepa *-* varvet ut.

15. (Börja i den 2:a rbfm om du virkar med flera färger, gå sen till 1:a rbfm o gör nästa st.) * 4 st, hö 1 m, 1 st, 1 st i den du hoppade över, 4 st, 1 rfdst om rfst från v 13, 1 popcorn m i lm, 1 rfdst om samma maska som den första rfdst *, upprepa *-* varvet ut.

16. * 4 rbst, 1 rfst om första st i X, 1 st + 1 lm + 1 st mellan st i X, 1 rfst om nästa st i X, 4 rbst, hö 1 m, 1 rffm runt popcorn m, hö 1 m,  * upprepa *-* varvet ut.

17. * 4 rbst, 1 rfst, 1 st, 1 st + 2 lm + 1 st i lm bågen, 1 st, 1 rfst, 4 rbst, från varv 15 gör du 2 rfdst tsm *, upprepa *-* varvet ut.

2 rfdst tsm = SÅ HÄR GÖR DU: den 1:a rfdst, i varv 15, börjar du med i den högra rfst, innan du gör sista genomdraget gör du, 2 omslag och gör den 2:a i den vänstra rfst:n

18. * 4 rbst, 1 rfst, 2 st, 1 fm om lm-bågen, 1 l m, 1 popcorn maska mellan 1 st + 2 lm + 1 st VARVET UNDER ! ( LM BÅGEN FRÅN V 16! ) 1 lm, 1 fm om lm-bågen, 2 st, 1 rfst, 4 rbst, 1 rffm om 2 st tsm, upprepa *-* varvet ut.

POPCORN MASKAN GÖR SÅ HÄR:

Gör ett omslag på nålen, ta nålen bakom lm-bågen på detta varv, in igenom, stick nålen in under ifrån lm-bågen från förra varvet, ta tag i garnet och dra igenom, du ska göra popcorn maskan sk, på baksidan. När du gjort dina 5 st, ta av nålen från öglan, stick in nålen BAKIFRÅN i den 1:a st du gjorde, sätt öglan på nålen och dra igenom. Popcorn maskan ska vara bakvänd nu, sen trycker du ut den till framsidan av ditt arbete.

19. 1 sm, * 2 st, 1 rfst, 3 st, 1 st i lm från förra varvet, 1 lm, 1 st i nästa lm, 3 st, 1 frst, 2 st, 2 st tsm, hö rffm, 2 st tsm *. Upprepa *-* varvet ut.

20. * 2 st, 1 rfst, 4 st, 1 fm i lm- bågen, 2 rftrst tsm, 1 fm i lm-bågen, 4 st, 1 rfst, 6 st *, upprepa *-* varvet ut.

2 rftrst tsm: GÖR SÅ HÄR: du börjar göra den 1:a rftrst till höger, räkna ifrån X från varv 15, den räknar du som 1, du gör rftrst runt den 4:e rfst:n, och du räknar lika dant till den 2:a rftrst:n du gör.

21. 2 fm, * 1 rffm, 4 fm, 1 rffm om 2 rftrst, 4 fm, 1 rffm, 2 fm, hö 1 m, 2 rf4dst tsm, de ska göras under rftrst från förra varvet, 1 fm mellan 3:e o 4:e st, hö 1 m, 2 fm *, upprepa *-* varvet ut.

22. 2 rbfm, * 1 rffm, 4 rbhst, 2 hst i samma m, 4 rbhst, 1 rffm, 2 rbfm, 1 rbfm om rf4dst tsm, 3 rbfm, *, upprepa *-* varvet ut.

23. 2 rbhst, * 1 rfhst, 5 rbst, 1 st + 1 lm + 1 st mellan de 2 hst du gjorde i samma m, 5 rbst, 1 rfhst, 2 rbhst, 2 rbhst tsm, 2 rbhst *, upprepa *-* varvet ut.

24. 1 sm, 1 rbhst, * 1 rfhst, 6 rbst, 3 st i lm-bågen, 6 rbst, 1 rfhst, 1 rbhst, 3 rbfm tsm, 1 rbhst *, upprepa *-* varvet ut.

25. 1 sm, * 1 rfhst, 6 rbst, 2 st i varje st i nästkommande 3 st = totalt 6 st, 6 rbst, 1 rfhst, hö 1 m, 1 fm, hö 1 m *, upprepa *-* varvet ut.

26. 2 sm, * 3 X (hö 1 m, 1 st, 1 st i den m du hö, det bildar ett X), 2 st, 2 st i varje st i nästkommande 2 st, 2 st, 3 X, 2 rfst tsm (hö 1 fm mellan st tsm) *, upprepa *-* varvet ut.

27. * 1 fm, 1 lm, 1 fm, sammanlagt 20 st fm med 1 lm emellan, 1 lm, 1 puffmaska mellan 2 rfst tsm från förra v, 1 lm *, upprepa *-* varvet ut.

Nu är Esthers dream klar.

Copyright Tine Jensen

#crochet_by_tine

Ett STORT tack till My Jogeland, #mydiy, som gjort den vänstra mandalan uppe på bild, och till Elisabeth Laitila, #lifestylebyella, som gjort den högra uppe på bild.

My använde: Scheepjes Catona i färgerna nr 179, 383, 192,388 och 404.

Elisabeth använde:Scheepjes Catona färg nr 240 Amethyst.

Ska du använda mer än 1 färg behöver du 1 nystan/färg, använder du 1 färg behöver du 3 nystan/50gr.